Αναρτήσεις

Εικόνα
      Το Κοινωφελές ἵδρυμα  "ΚΛΗΡΟΔΌΤΗΜΑ ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ " είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα το οποίο από τα έσοδά του χρηματοδοτεί τις υποτροφίες τριτοβάθμιας Ε.Κ.Π (Βασικές) των απόρων σπουδαστών  όπως έχει ορίσει ο ευεργέτης . Τα εισοδήματα του ιδρύματος προέρχονται από τα μισθώματα των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην Σιάτιστα -Κοζάνη - Θεσσαλονίκη.

"ΚΛΗΡΟΔΌΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΆΠΗΣ "

Εικόνα
Το Κοινωφελές ίδρυμα   "ΚΛΗΡΟΔΌΤΗΜΑ ΤΗ Σ ΑΓΆΠΗΣ " είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα το οποίο από τα έσοδά του χρηματοδοτεί τις υποτροφίες τριτοβάθμιας Ε.Κ.Π (Βασικές) των απόρων σπουδαστών  όπως έχει ορίσει ο ευεργέτης . Τα εισοδήματα του ιδρύματος προέρχονται από τα μισθώματα των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην Σιάτιστα -Κοζάνη - Θεσσαλονίκη.